Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego na mieszkalny z usługami w parterze

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę w roku 2012 jednak budynek został odebrany do użytku dopiero w roku 2018. Niestety w trakcie budowy inwestor zmarł i budowę przejęło jego trzech synów. Po wielu perypetiach udało się zamknąć temat i odebrać budynek. Od tamtej pory synowie prowadzą w części parterowej budynku Pizzerię i zamieszkują górne kondygnacje. Ten budynek to hołd dla ich ojca. Taka mała inwestycja ale z niesamowitą historią.